Memento mori

~ زندگی کن ~

Memento mori

~ زندگی کن ~

Memento mori

به قول دوستان مرزی بین تخیل و واقعیت نمی بینم!

+ اگر حرفی داشتید اون بالا می تونید من و پیدا کنید :)

پیام های کوتاه

یعنی یادت نره که می میری!

خلاصه اش برا من یعنی اینکه اگر مرگ نبود زندگی هم معنی نداشت؛ چون حتی حوصله ی از جات بلند شدن هم نداشتی به این دلیل که میدونستی همیشه وقت داری! 

و اون موقع بود که دیگه نمیتونستی قدر زندگی کردن رو بدونی.

پس "ممنتو موری" یعنی سعی کن از فرصتت استفاده و زنـدگــی کنی...


* آهنگ مربوط ب حس و حال متناقض در هم تنیده ی این قضیه از نظر من